تاسیسات و لوله بازکنی

آسفالت کاری خیابان
خدمات لوله بازکنی

آبرسانی فضای سبز

لوله بازکنی واوان
آبرسانی فضای سبز و پارک ها

تخلیه چاه اسلامشهر
تخلیه چاه و لوله بازکنی

لوله بازکنی اسلامشهر

تماس با خدمات غلامی

تخلیه چاه و لوله بازکنی اسلامشهر,چهاردانگه,رباط کریم,واوان

خدمات غلامی فعال در زمینه تخلیه چاه فاضلاب ,لوله بازکنی ,لایروبی فاضلاب,آبرسانی به فضای سبز شهری و پارک ها , میدان ها و بلوار ها

آماده خدمات رسانی شهرداری, ادرات آب و برق ,آموزش و پروش , مدارس و مجتمع مسکونی , شهرک های صنعتی

خدمات فنی غلامی